Ευρωκοινοβούλιο

Απάντηση Φ. Μογκερίνι σε ερώτηση 34 ευρωβουλευτών από τέσσερις πολιτικές ομάδες: «Η ΕΕ είναι ένθερμος υποστηρικτής της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA)»

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια της Αντιπροέδρου της και Ύπατης Εκπροσώπου της, Φεντερίκα Μογκερίνι, στην ερώτηση 34 ευρωβουλευτών από τέσσερις διαφορετικές πολιτικές ομάδες (GUE/NGLS&DVerts/ALEALDE) -την οποία συνυπογράφει και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με τη μείωση της χρηματοδότησης εκ μέρους των ΗΠΑ προς την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA)- μείωση από 350 σε 60 εκατομμύρια δολαρία ΗΠΑ.

Στην απάντησή της η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν υπογραμμίζει πως «η ΕΕ είναι ένθερμος υποστηρικτής της UNRWA, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και μέσω της προβλέψιμης και αξιόπιστης χρηματοδοτικής στήριξής της κατά τη διάρκεια πολλών ετών», υπενθυμίζοντας ότι «επιβεβαίωσε εκ νέου τη μακρόχρονη προσήλωσή της στη στήριξη των δραστηριοτήτων της«, και «αποφάσισε να επισπεύσει την ετήσια συνεισφορά της ΕΕ, ύψους 82 εκατ. ευρώ«, ποσό που εκταμιεύθηκε στις 15 Μαρτίου 2018.

Η Επίτροπος σημειώνει ότι η ΕΕ «έχει δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση της UNRWA σε παρόμοιο επίπεδο για τα επόμενα δύο έτη«, ωστόσο «δεν θα είναι σε θέση να αυξήσει τη συνεισφορά της ούτε θα είναι σε θέση να αντισταθμίσει ουσιαστικές περικοπές από τρίτα μέρη, λαμβανομένων υπόψη των πιέσεων που ασκούνται σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους». Σημειώνει πάντως πως στην πρόσφατη υπουργική διάσκεψη σχετικά με την UNRWA στη Ρώμη «πρόσθετες δεσμεύσεις ύψους σχεδόν 100 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ ανακοινώθηκαν από τη διεθνή κοινότητα«.

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, που καταδικάζουν την απόφαση των ΗΠΑ να μειώσουν τη συνεισφορά τους, «η UNRWA διαχειρίζεται σήμερα τη λειτουργία περισσότερων από 700 σχολείων στην Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Συρία και την Παλαιστίνη (Δυτική όχθη του Ιορδάνη και Λωρίδα της Γάζας), στα οποία φοιτούν περίπου 525.000 παιδιά«, και «παρέχει υγειονομικές υπηρεσίες τεράστιας σημασίας (διαχειρίζεται 140 κέντρα υγείας στα οποία διεξάγονται περίπου 9 εκατομμύρια εξετάσεις ετησίως), οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα από την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη μέχρι την αναπαραγωγική  υγεία». «Παρέχει επίσης στεγαστική βοήθεια για κατασκευή σπιτιών», τόνιζαν οι ευρωβουλευτές στην ερώτησή τους, χαρακτηρίζοντας «επείγον» τον χαρακτήρα της κατάστασης αυτής «η οποία θέτει σε κίνδυνο τις βασικές υπηρεσίες που ωφελούν τα πλέον ευάλωτα τμήματα του παλαιστινιακού πληθυσμού«.

Στην ερώτηση των ευρωβουλευτών για το «ποια θέση λαμβάνει η ΕΕ έναντι της ανακοίνωσης της κυβέρνησης των ΗΠΑ«, η Φ. Μογκερίνι σημειώνει πως «εν αναμονή της έκδοσης τελικής απόφασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) για τη συνολική τους συνεισφορά στην UNRWA για το 2018, η ΕΕ επανέλαβε στο πλαίσιο των επαφών της με την κυβέρνηση των ΗΠΑ τη σημασία της τήρησης των δεσμεύσεων όλων των χορηγών«.

 

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Miguel Viegas (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL), Tania González Peñas(GUE/NGL), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), EleonoraForenza (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Nikolaos Chountis(GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL), MalinBjörk (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), MarieChristine Vergiat(GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), LynnBoylan (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), SofiaSakorafa (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), MariePierre Vieu (GUE/NGL), Josu Juaristi Abaunz(GUE/NGL), Keith Taylor (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Norbert Neuser (S&D) και MaritaUlvskog (S&D)

Θέμα: Μείωση της χρηματοδότησης των ΗΠΑ για την UNRWA

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πρόσφατα σημαντικές περικοπές στη βοήθεια προς την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), και συγκεκριμένα, μείωση από 350 σε 60 εκατομμύρια δολαρίων ΗΠΑ.

Η UNRWA διαχειρίζεται σήμερα τη λειτουργία περισσότερων από 700 σχολείων στην Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Συρία και την Παλαιστίνη (Δυτική όχθη του Ιορδάνη και Λωρίδα της Γάζας), στα οποία φοιτούν περίπου 525 000 παιδιά. Επίσης, η UNRWA παρέχει υγειονομικές υπηρεσίες τεράστιας σημασίας (διαχειρίζεται 140 κέντρα υγείας στα οποία διεξάγονται περίπου 9 εκατομμύρια εξετάσεις ετησίως), οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα από την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη μέχρι την αναπαραγωγική υγεία. Παρέχει επίσης στεγαστική βοήθεια για κατασκευή σπιτιών.

Η τεράστια αυτή περικοπή, θέτει σε κίνδυνο σήμερα ολόκληρη η βοήθεια που χορηγήθηκε κατά το παρελθόν, αυξάνει την ταλαιπωρία που βιώνει ο λαός της Παλαιστίνης και συμβάλλει στην επιδείνωση των συνεπειών μιας σύγκρουσης που διαρκεί εδώ και δεκαετίες.

1)      Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης αυτής η οποία θέτει σε κίνδυνο τις βασικές υπηρεσίες που ωφελούν τα πλέον ευάλωτα τμήματα του παλαιστινιακού πληθυσμού, ποιες είναι οι δυνατότητες αύξησης της συνεισφοράς της ΕΕ, και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών;

2)      Ποια θέση λαμβάνει η ΕΕ έναντι της ανακοίνωσης της κυβέρνησης των ΗΠΑ, και ποιες ενέργειες ή προσπάθειες προγραμματίζει σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών για την αύξηση των πόρων της UNRWA;

Απάντηση της αντιπροέδρου κ. Mogherini

εξ ονόματος της Επιτροπής

(7.5.2018)

Η ΕΕ είναι ένθερμος υποστηρικτής της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και μέσω της προβλέψιμης και αξιόπιστης χρηματοδοτικής στήριξής της κατά τη διάρκεια πολλών ετών.

Στις 15 Μαρτίου 2018, η ύπατη εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος συμμετείχε στην υπουργική διάσκεψη σχετικά με την UNRWA στη Ρώμη, όπου πάνω από 90 χώρες και διεθνείς οργανώσεις συζήτησαν τρόπους για την εξασφάλιση οικονομικής στήριξης, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Υπηρεσία να επιλύσει την κρίση χρηματοδότησής της και τον τρόπο επίτευξης προόδου σχετικά με βασικές μεταρρυθμίσεις. Κατά τη διάσκεψη εκφράστηκε ισχυρή πολιτική στήριξη. Πρόσθετες δεσμεύσεις ύψους σχεδόν 100 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ ανακοινώθηκαν από τη διεθνή κοινότητα.

Η ΕΕ επιβεβαίωσε εκ νέου τη μακρόχρονη προσήλωσή της στη στήριξη των δραστηριοτήτων της UNRWA. Η Επιτροπή αποφάσισε να επισπεύσει την ετήσια συνεισφορά της ΕΕ, ύψους 82 εκατ. EUR[1]. Το εν λόγω ποσό εκταμιεύθηκε στις 15 Μαρτίου 2018. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση της UNRWA σε παρόμοιο επίπεδο για τα επόμενα δύο έτη. Η ΕΕ δεν θα είναι σε θέση να αυξήσει τη συνεισφορά της ούτε θα είναι σε θέση να αντισταθμίσει ουσιαστικές περικοπές από τρίτα μέρη, λαμβανομένων υπόψη των πιέσεων που ασκούνται σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους.

Εν αναμονή της έκδοσης τελικής απόφασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) για τη συνολική τους συνεισφορά στην UNRWA για το 2018, η ΕΕ επανέλαβε στο πλαίσιο των επαφών της με την κυβέρνηση των ΗΠΑ τη σημασία της τήρησης των δεσμεύσεων όλων των χορηγών.

[1]     http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1926_en.htm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο