Ευρωκοινοβούλιο

Απάντηση Μοσκοβισί σε ερώτηση για τον έλεγχο των φορολογικών παραδείσων εντός ΕΕ: «Ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, ένα ενιαίο και απλό σύστημα φορολογίας»

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του αρμοδίου Επιτρόπου της για θέματα Οικονομικών, Νομισματικών Υποθέσεων και Φορολογίας, Πιερ Μοσκοβισί, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τη θέσπιση δίκαιης και ενιαίας φορολογικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην απάντησή του, ο Επίτροπος Μοσκοβισί επισημαίνει ότι «η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) θα μπορούσε να αποτελέσει δυνητικά καλό δίαυλο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας», «να καταστήσει ευκολότερες τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες», αλλά ότι «θα αποτελέσει επίσης ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού στην ΕΕ».

Μάλιστα, προανήγγειλε ότι «η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις σχετικά με την ψηφιακή φορολόγηση την άνοιξη του 2018».

Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης είχε επικαλεστεί πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία «το ισχύον φορολογικό καθεστώς αδυνατεί να συμπεριλάβει πλέον επιχειρήσεις χωρίς έδρα ή φυσική παρουσία, που εντάσσονται στον τεχνολογικό και ψηφιακό κλάδο, με αποτέλεσμα, το 2017 αυτές να φορολογούνται από 8,5 – 10,1%, σε σχέση με “παραδοσιακές” επιχειρήσεις που φορολογούνται από 20,9 – 23,2% (μέσος όρος ΕΕ των 28)».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε από την Κομισιόν να γνωστοποιήσει αν κρίνει απαραίτητη την συμπερίληψη του ψηφιακού κλάδου στην ΚΕΒΦΕ, καθώς και «τί μέτρα σχεδιάζει ώστε κράτη μέλη της ΕΕ που μέχρι σήμερα έχουν λειτουργήσει ως “φορολογικοί παράδεισοι” για πολυεθνικές επιχειρήσεις, να συμμορφωθούν σε μια ενιαία φορολογική πολιτική».

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη, ο Πιερ Μοσκοβισί απάντησε ότι  «ένα ενιαίο και απλό σύστημα φορολογίας εταιρειών που θα ισχύει σε όλη την ΕΕ θα ενισχύσει την ελκυστικότητα όλων των κρατών μελών για τους ξένους επενδυτές».

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Θέμα: Θέσπιση δίκαιης και ενιαίας φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ

Στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ τον Σεπτέμβριο, συμφωνήθηκε στο EcoFin του Δεκεμβρίου να διατυπωθεί μια κοινή θέση των κρατών μελών για την πορεία της θέσπισης μιας δίκαιης και ενιαίας φορολογικής πολιτικής στην Ένωση. Όπως παρατήρησε η Επιτροπή σε πρόσφατη έκθεσή της, το ισχύον καθεστώς αδυνατεί να συμπεριλάβει πλέον επιχειρήσεις χωρίς έδρα ή φυσική παρουσία, που εντάσσονται στον τεχνολογικό και ψηφιακό κλάδο, με αποτέλεσμα το 2017 αυτές να φορολογούνται από 8,5 – 10,1%, σε σχέση με «παραδοσιακές» επιχειρήσεις που φορολογούνται από 20,9 – 23,2% (μέσος όρος ΕΕ-28)[1].

Με αφορμή το γεγονός ότι η Επιτροπή θέτει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά ως πρώτη προτεραιότητα στην έκθεσή της, ερωτάται η Επιτροπή:

– Στο πλαίσιο της επανέναρξης της διαπραγμάτευσης για Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Επιχειρήσεων (ΚΕΒΦΕ-CCCTB), κρίνει απαραίτητη τη συμπερίληψη του ψηφιακού κλάδου στη CCCTB;

–  Τι μέτρα σχεδιάζει ώστε κράτη μέλη της ΕΕ που μέχρι σήμερα έχουν λειτουργήσει ως «φορολογικοί παράδεισοι» για πολυεθνικές επιχειρήσεις, να συμμορφωθούν σε μια ενιαία φορολογική πολιτική;

– Tι κίνητρα θα δώσει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ να μην αναζητήσουν νέους «παραδείσους», αλλά να επενδύσουν σε χώρες που επιβαρύνονται από την κρίση;

Απάντηση του κ. Moscovici

εξ ονόματος της Επιτροπής

(20.12.2017)

Η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) μπορεί να εξασφαλίσει δικαιότερο ανταγωνισμό και ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ όλων των κρατών μελών, καθώς και να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον τομέα της φορολογίας σήμερα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ψηφιακή οικονομία» του Σεπτεμβρίου 2017, η ΚΕΒΦΕ θα μπορούσε να αποτελέσει δυνητικά καλό δίαυλο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας. Επί του παρόντος, η Επιτροπή εξετάζει όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες για να διασφαλιστεί δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, προκειμένου να προσδιοριστεί η πλέον κατάλληλη προσέγγιση. Όπως ζητήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ κατά τη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις σχετικά με την ψηφιακή φορολόγηση την άνοιξη του 2018.

Σε ό,τι αφορά την ενιαία φορολογική πολιτική, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ΚΕΒΦΕ αποτελεί την έσχατη λύση. Όχι μόνο θα καταστήσει ευκολότερες τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ενιαία αγορά, αλλά θα αποτελέσει επίσης ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού στην ΕΕ. Η Επιτροπή συνεργάζεται με όλα τα κράτη μέλη ώστε να ενθαρρύνει ταχείες και παραγωγικές διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό. Εν τω μεταξύ, έχει ήδη συμφωνηθεί σημαντική νομοθεσία για να εξασφαλιστεί δικαιότερη φορολόγηση στην Ευρώπη – ιδίως με την οδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής.

Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα για επενδύσεις, η ΚΕΒΦΕ μπορεί να βοηθήσει όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν πληγεί σκληρά από την πρόσφατη οικονομική κρίση. Τα κίνητρα στην κοινή βασική πρόταση, συμπεριλαμβανομένης υπέρ-έκπτωσης για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και της έκπτωσης φόρου για ανάπτυξη και επενδύσεις, θα βελτιώσουν τον φιλικό προς την ανάπτυξη χαρακτήρα των συστημάτων φορολογίας εταιρειών. Επιπλέον, ένα ενιαίο και απλό σύστημα φορολογίας εταιρειών που θα ισχύει σε όλη την ΕΕ θα ενισχύσει την ελκυστικότητα όλων των κρατών μελών για τους ξένους επενδυτές.

[1]
[1]        “A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market”, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/1_en_act_part1_v10_en.pdf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο