Ευρωκοινοβούλιο

Απάντηση Δ. Αβραμόπουλου σε Δ. Παπαδημούλη: «Προσηλωμένη η Κομισιόν στην άμεση έγκριση της μεταρρύθμισης του Κανονισμού του Δουβλίνου»

 

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του αρμοδίου Επιτρόπου της για θέματα Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την πορεία προς την υιοθέτηση ενός βιώσιμου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, αλλά και την καταπολέμηση του φαινομένου της δουλείας εντός και εκτός ΕΕ.

Ο Δημ. Αβραμόπουλος υπενθυμίζοντας ότι τον Μάιο 2016, η Κομισιόν υπέβαλε πρόταση για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, σημειώνει ότι «παραμένει προσηλωμένη στην άμεση έγκριση της εν λόγω μεταρρύθμισης, η οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για τη χάραξη μιας υπεύθυνης, προβλέψιμης και βιώσιμης μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ».

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το «τί είδους δράσεις σκοπεύει να αναλάβει η Κομισιόν, μέχρις ότου υιοθετηθεί ένα βιώσιμο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, και προκειμένου –δεδομένης και της σχετικής θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο– να προχωρήσει, μέσα στο 2018, η αυτόματη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο, με ένα σταθερά προκαθορισμένο ποσοστό καταμερισμού, σε πλαίσιο αλληλεγγύης με τα κράτη μέλη πρώτης υποδοχής και με την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών για τους αιτούντες άσυλο», ο Επίτροπος αποφεύγει να δώσει απάντηση.

Επισημαίνεται σχετικά ότι ο Δ. Αβραμόπουλος, απαντώντας σε προηγούμενη συναφή ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη αναφορικά με τη διαδικασία μετεγκατάστασης προσφύγων μετά τις 26/9/2017 είχε επισημάνει ότι «η Κομισιόν θα στηρίξει οικονομικά τα κράτη-μέλη που θέλουν να συνεχίσουν μετεγκαταστάσεις πλέον του υπάρχοντος προγράμματος, βάσει του Κανονισμού του Δουβλίνου», και ότι θα υπάρχει «κοινή αντιμετώπιση σε όσους πρόσφυγες φτάνουν στη νοτιοανατολική Ευρώπη, αναλόγως με όλους τους αιτούντες άσυλο που φθάνουν στην ΕΕ».

Υπενθυμίζεται ότι στην κοινή διακήρυξη της συνόδου των ηγετών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (10/1/2018), οι ηγέτες επτά κρατών μελών της Μεσογείου (Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία) έκαναν έκκληση για «νέα εργαλεία στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (MFF)» προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τη διαχείριση του προσφυγικού, για ένα «νέο και δίκαιο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (CEAS)» καθώς και για δράσεις από πλευράς της Ένωσης στην κατεύθυνση «του τερματισμού του trafficking και των όποιων νέων μορφών δουλείας».

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Δημ. Παπαδημούλης ρώτησε την Κομισιόν «ποια νέα εργαλεία εξετάζει στο πλαίσιο του ΠΔΠ προκειμένου να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες ένταξης των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες», και «τι προτίθεται να κάνει ώστε να συνδράμει στην αναγνώριση και καταπολέμηση του φαινομένου της δουλείας εντός και εκτός ΕΕ».

Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος απαντά σχετικά ότι αφενός «οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τα εργαλεία του μελλοντικού Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) είναι ακόμη σε εξέλιξη και θα υποβληθούν νέες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή», που προοσδιορίζεται το Μάιο του 2018, αφετέρου υπενθυμίζει την ανακοίνωση της 4ης Δεκεμβρίου 2017 της Κομισιόν, που «προσδιορίζει περαιτέρω συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο τριών προτεραιοτήτων: την εξάρθρωση του επιχειρηματικού μοντέλου και τη διάλυση της αλυσίδας της εμπορίας ανθρώπων, τη βελτίωση της πρόσβασης στα δικαιώματα και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων των θυμάτων, την ενίσχυση της συντονισμένης και ενοποιημένης αντιμετώπισης, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ».

Ακολουθούν πλήρεις οι ερώτηση και η απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Θέμα: Βιώσιμο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου

Στην κοινή διακήρυξη της συνόδου των ηγετών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (10/1/2018), οι ηγέτες επτά κρατών μελών της Μεσογείου (Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία) κάνουν έκκληση για «νέα εργαλεία στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (MFF)» προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τη διαχείριση του προσφυγικού, για ένα «νέο και δίκαιο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (CEAS)» καθώς και για δράσεις από πλευράς της Ένωσης στην κατεύθυνση «του τερματισμού του trafficking και των όποιων νέων μορφών δουλείας».

Βάσει των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

-Τι είδους δράσεις σκοπεύει να αναλάβει, μέχρις ότου υιοθετηθεί ένα βιώσιμο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, προκειμένου – δεδομένης και της σχετικής θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – να προχωρήσει, μέσα στο 2018, η αυτόματη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο, με ένα σταθερά προκαθορισμένο ποσοστό καταμερισμού, σε πλαίσιο αλληλεγγύης με τα κράτη μέλη πρώτης υποδοχής και με την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών για τους αιτούντες άσυλο;

-Ποια νέα εργαλεία εξετάζει στο πλαίσιο του ΠΔΠ προκειμένου να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες ένταξης των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες;

-Τι προτίθεται να κάνει ώστε να συνδράμει στην αναγνώριση και καταπολέμηση του φαινομένου της δουλείας εντός και εκτός ΕΕ;

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου

εξ ονόματος της Επιτροπής

(20.3.2018)

Τον Μάιο 2016, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος προβλέπει ένα πιο δίκαιο και πιο ισχυρό σύστημα που βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην ευθύνη,προκειμένου να αντιμετωπίζει εξίσου καταστάσεις στις οποίες ασκείται δυσανάλογη πίεση στα συστήματα ασύλου των κρατών μελών. Η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στην άμεση έγκριση της εν λόγω μεταρρύθμισης, η οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για τη χάραξη μιας υπεύθυνης, προβλέψιμης και βιώσιμης μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ[1].

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τα εργαλεία του μελλοντικού Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) είναι ακόμη σε εξέλιξη και θα υποβληθούν νέες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα μετά την έγκριση των γενικών προτάσεων του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, η οποία προβλέπεται τον Μάιο του 2018.

Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων[2] εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα, εστιάζει στα θύματα, είναι ειδική για κάθε φύλο και επιδεικνύει ευαισθησία για τα παιδιά. Βασιζόμενη στις εν εξελίξει προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων[3] και σε όσα έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ[4], η ανακοίνωση της 4ης Δεκεμβρίου 2017[5] προσδιορίζει περαιτέρω συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο τριών προτεραιοτήτων: την εξάρθρωση του επιχειρηματικού μοντέλου και τη διάλυση της αλυσίδας της εμπορίας ανθρώπων, τη βελτίωση της πρόσβασης στα δικαιώματα και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων των θυμάτων, την ενίσχυση της συντονισμένης και ενοποιημένης αντιμετώπισης, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

[1]     Η συνεισφορά της Επιτροπής στη θεματική συζήτηση των ηγετών της ΕΕ σχετικά με τη μελλοντική πορεία της εξωτερικής και της εσωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής πολιτικής, COM (2017) 820, δηλώνει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με το θέμα αυτό.

[2]     Η εμπορία ανθρώπων συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία απαγορεύεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 5 παράγραφος 3) και ορίζεται περαιτέρω από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ιδιαιτέρως σοβαρή μορφή οργανωμένου εγκλήματος (άρθρο 83), που συνδέεται με τη μεταναστευτική πολιτική (άρθρο 79).

[3]     Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της.

[4]     Η πρόσφατη δημοσίευση της Επιτροπής σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων την περίοδο 2012-2016 με μια ματιά παρέχει μια επισκόπηση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη.

[5]     Ανακοίνωση με τίτλο «Έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και για τον καθορισμό περαιτέρω συγκεκριμένων δράσεων», COM(2017) 728 final.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο