ΕυρωκοινοβούλιοΚοινοβουλευτικός Έλεγχος

Γ. Κατάινεν: «Είκοσι δύο κράτη-μέλη θα συμμετέχουν ως το 2022 σε υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών συνταγών και συνοπτικών μητρώων υγείας»

Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση Δημ. Παπαδημούλη για την ψηφιοποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Υγείας

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του Αντιπροέδρου της, και αρμόδιου Επιτρόπου για την Απασχόληση, Ανάπτυξη, Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα, Γίρκι Κατάινεν, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τις ευρωπαϊκές ενέργειες στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Υγείας.

Ο Επίτροπος Κατάινεν σημειώνει πως «η Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα σύσταση σχετικά με έναν ευρωπαϊκό μορφότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, προκειμένου να στηρίξει τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα μητρώα υγείας τους σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.», σε συνέχεια της επισήμανσης του υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει ένταθεί η κινητικότητα των πολιτών εντός της ένωσης. Μάλιστα, ο Δημ. Παπαδημούλης ανέφερε ότι «ήδη τα συστήματα ePrescription και eDispensation επιτρέπουν στους πολίτες της Ευρώπης να ανακτούν τα φάρμακά τους σε φαρμακείο που βρίσκεται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η Φινλανδία και η Εσθονία πραγματοποιούν βήματα συνεργασίας προς μια ενιαία ψηφιακή αγορά υγείας».

Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε να μάθει από την Κομισιόν «ποιο είναι το ύψος των κονδυλίων που προβλέπονται στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2017 – ιδιαίτερα για κράτη μέλη με οικονομικές δυσκολίες – ώστε να ενισχυθεί η μετάβαση σε ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείας», καθώς και «με ποια βήματα θα προχωρήσει η μετάβαση σε ένα ψηφιοποιημένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείας».

Ο Επίτροπος Κατάινεν απαντά πως «τα κράτη μέλη, με τη στήριξη της Επιτροπής, αναπτύσσουν την υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών συνταγών και συνοπτικών μητρώων υγείας ασθενών», και «μέχρι το 2022 αναμένεται να συμμετέχουν στο εν λόγω σύστημα ανταλλαγής 22 κράτη μέλη».

Ακόμη, κάνει λόγο για «αυξημένο προϋπολογισμό στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, μεταξύ άλλων και βάσει του προγράμματος ‘Ψηφιακή Ευρώπη’». «Το πρόγραμμα αυτό θα χορηγήσει 9,2 δισ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας σε όλους τους τομείς, αλλά με την υγεία να προβλέπεται ως βασικός τομέας. Τα διαρθρωτικά ταμεία θα περιλαμβάνουν επίσης δυνατότητες στήριξης της ψηφιακής υγείας», τονίζει.

Τέλος, όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και την ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών (χωρίς για παράδειγμα να αποκλείονται ορισμένες κοινωνικές ομάδες) στη μετάβαση προς μια ενιαία ψηφιακή αγορά υγείας, η Κομισιόν αναφέρει: «Η επεξεργασία δεδομένων υγείας απαγορεύεται καταρχήν, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται (…). Θα διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του άρθρο 32, το οποίο υποχρεώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία να λαμβάνουν σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εγγύηση της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Ενέργειες για ένα ψηφιοποιημένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείας

Οι συστάσεις της Επιτροπής για τη διασυνοριακή δυνατότητα πρόσβασης των γιατρών και πολιτών στα δεδομένα υγείας τους[1], μέσω ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, στοχεύουν στη μείωση του κόστους των συστημάτων υγείας, καθώς και στον περιορισμό του χρόνου αναμονής των ασθενών, για τις περιπτώσεις που τυχόν εξετάσεις τους απαιτούν επανάληψη σε έτερο κράτος μέλος.

Ήδη τα συστήματα ePrescription και eDispensation επιτρέπουν στους πολίτες της Ευρώπης να ανακτούν τα φάρμακά τους σε φαρμακείο που βρίσκεται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η Φινλανδία και η Εσθονία πραγματοποιούν ήδη βήματα συνεργασίας προς μια ενιαία ψηφιακή αγορά υγείας.

Δεδομένου ότι έχει ενταθεί η κινητικότητα των πολιτών μεταξύ των κρατών μελών, ενώ η πλήρης πρόσβαση στις πληροφορίες υγείας τους δεν είναι πάντοτε εφικτή, ερωτάται η Επιτροπή:

  • Με ποιο χρονοδιάγραμμα και με βάση ποια βήματα θα προχωρήσει η μετάβαση σε ένα ψηφιοποιημένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείας;
  • Πώς θα διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και την ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών (χωρίς για παράδειγμα να αποκλείονται ορισμένες κοινωνικές ομάδες) στη μετάβαση προς μια ενιαία ψηφιακή αγορά υγείας;
  • Ποιο το ύψος των κονδυλίων που προβλέπονται στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2017 – ιδιαίτερα για κράτη μέλη με οικονομικές δυσκολίες – ώστε να ενισχυθεί η μετάβαση σε ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείας;

 

Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Katainen

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(15.4.2019)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής αριθ. 233(2018) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά[2], τα κράτη μέλη, με τη στήριξη της Επιτροπής, αναπτύσσουν την υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας[3] για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών συνταγών και συνοπτικών μητρώων υγείας ασθενών. Μέχρι το 2022 αναμένεται να συμμετέχουν στο εν λόγω σύστημα ανταλλαγής 22 κράτη μέλη. Για την περαιτέρω ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, η Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα σύσταση[4] σχετικά με έναν ευρωπαϊκό μορφότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, προκειμένου να στηρίξει τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα μητρώα υγείας τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων[5], η επεξεργασία ατομικών δεδομένων υγείας απαιτεί αυστηρή προστασία. Η επεξεργασία δεδομένων υγείας απαγορεύεται καταρχήν, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Κατά την ανταλλαγή των δεδομένων υγείας που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, θα διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του άρθρο 32, το οποίο υποχρεώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία να λαμβάνουν σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εγγύηση της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Επιτροπή προτείνει να στηρίξει τις ανωτέρω δραστηριότητες μέσω των προτάσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι οποίες προβλέπουν αυξημένο προϋπολογισμό στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, μεταξύ άλλων και βάσει του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη». Το πρόγραμμα αυτό θα χορηγήσει 9,2 δις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας σε όλους τους τομείς, αλλά με την υγεία να προβλέπεται ως βασικός τομέας. Τα διαρθρωτικά ταμεία θα περιλαμβάνουν επίσης δυνατότητες στήριξης της ψηφιακής υγείας.

[1]     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-makes-it-easier-citizens-access-health-data-securely-across-borders & http://europa.eu/newsroom/rapid-failover/ip-19-1173_en.pdf

[2]     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0233&qid=1554816803169&from=EL

[3]     https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EHOPERATIONS/eHealth+DSI+Operations+Home

[4]     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0243&from=EL

[5]     Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο