ΕυρωκοινοβούλιοΚοινοβουλευτικός Έλεγχος

«Η Κομισιόν πρότεινε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και σε ιδρύματα, που προβαίνουν εσκεμμένα σε παραβιάσεις της προστασίας των δεδομένων με σκοπό να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές»

Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση Δημ. Παπαδημούλη για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια της Επιτρόπου Βιέρα Γιούροβα, αρμόδιας για θέματα Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με το θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών εντός της ΕΕ κατά την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Η Επίτροπος Β. Γιούροβα επισημαίνει ότι «η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες που ορίζονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)», ο οποίος «απαγορεύει την πλήρως αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων και την κατάρτιση προφίλ» και «(…) κατοχυρώνει συγκεκριμένα δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων, στα οποία συγκαταλέγεται το δικαίωμα ουσιαστικής πληροφόρησης όσον αφορά τη λογική της αυτοματοποιημένης απόφασης, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες για το υποκείμενο των δεδομένων».

Μάλιστα, αναφορικά με τις επικείμενες ευρωεκλογές, η Κομισιόν επισημαίνει ότι «πρότεινε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και σε ιδρύματα που προβαίνουν εσκεμμένα σε παραβιάσεις της προστασίας των δεδομένων με σκοπό να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές».

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη, με αφορμή παραδείγματα όπως οι «σκανδαλώδεις πρακτικές» που ήρθαν στο φως μέσω των Cambridge Analytica (χειραγώγηση του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών μέσω της υποκλοπής προσωπικών δεδομένων), για το «πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για την ανάπτυξη εργαλείων ψηφιακής υποστήριξης των πολιτών», η Κομισιόν απαντά: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα εργαστεί για την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τη στόχευση των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, και πιθανότατα τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη».

Τέλος, στην ερώτηση για «τα χρηματοδοτικά ή άλλα εργαλεία (όπως άλλες τεχνολογίες ΑΙ) που θα ενισχύσουν την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων απέναντι στα παραπάνω φαινόμενα», η Επίτροπος Β. Γιούροβα αναφέρει ότι αναμένεται να δοθούν «κονδύλια για τη στήριξη της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ευθύνη και τις νέες τεχνολογίες».

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Προστασία προσωπικών δεδομένων – Ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI)

Σε πρόσφατη μελέτη[1] του ΕΚ για λογαριασμό της Επιτροπής IMCO θίγεται το θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών εντός της ΕΕ κατά την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Σύμφωνα με τη μελέτη, η ανάπτυξη αλγορίθμων εκμάθησης μηχανής (machine-learning), με «πρώτη ύλη» τα προσωπικά δεδομένα, μπορεί να οδηγήσει σε μη ελέγξιμες αρνητικές επιπτώσεις, όπως η χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Με φόντο παραδείγματα όπως οι «σκανδαλώδεις πρακτικές» που ήρθαν στο φως μέσω των Cambridge Analytica (χειραγώγηση του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών μέσω της υποκλοπής προσωπικών δεδομένων), ερωτάται η Επιτροπή:

1) Με ποιες ρυθμίσεις υποχρεούνται τα κράτη μέλη και η ΕΕ, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR),  να αντιμετωπίζουν πρακτικές όπως οι δημόσιες παρεμβάσεις, η στοχευμένη διαφήμιση, ή οι διακρίσεις στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, όπως αυτές καταγράφονται στη μελέτη;

2) Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για την ανάπτυξη εργαλείων ψηφιακής υποστήριξης των πολιτών[2];

3) Με ποια χρηματοδοτικά ή άλλα εργαλεία (όπως άλλες τεχνολογίες ΑΙ) θα ενισχύσει την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων απέναντι στα παραπάνω φαινόμενα, ενόψει της ολοκλήρωσης του χρηματοδοτικού προγράμματος «Rights, Equality, Citizenship 2014-2020»;

Απάντηση της κ. Jourová

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(3.5.2019)

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες που ορίζονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)[3]. Κατά κανόνα, ο κανονισμός απαγορεύει την πλήρως αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων και την κατάρτιση προφίλ, η οποία έχει έννομα ή σημαντικά αποτελέσματα με παρόμοιο τρόπο, εκτός εάν προβλέπεται εξαίρεση. Ο κανονισμός κατοχυρώνει συγκεκριμένα δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων, στα οποία συγκαταλέγεται το δικαίωμα ουσιαστικής πληροφόρησης όσον αφορά τη λογική της αυτοματοποιημένης απόφασης, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες για το υποκείμενο των δεδομένων.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Επιτροπή εξέδωσε δέσμη μέτρων για τις εκλογές, στην οποία πρότεινε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και σε ιδρύματα που προβαίνουν εσκεμμένα σε παραβιάσεις της προστασίας των δεδομένων με σκοπό να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές[4].

Στο πρόγραμμα εργασίας του για την περίοδο 2019-2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων τόνισε ότι θα εργαστεί για την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τη στόχευση των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, και πιθανότατα τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη[5].

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» δεν εντάσσονται ακόμα σχέδια για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων έναντι του προαναφερθέντος φαινομένου. Βάσει του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2019, μετά από την έκδοση της ανακοίνωσης για την τεχνητή νοημοσύνη τον Απρίλιο του 2018[6], θα δοθούν κονδύλια για τη στήριξη της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ευθύνη και τις νέες τεχνολογίες[7]. Στις 8 Απριλίου 2018, η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, την οποία σύστησε η Επιτροπή, εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για την αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη[8] και την ίδια ημέρα, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση για την «Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη»[9].

 

[1]     Artificial Intelligence: Challenges for EU citizens and consumers,

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631043/IPOL_BRI(2019)631043_EN.pdf

[2]     Κατά τη μελέτη ‘privacy digital assistants/ consumer digital assistants’.

[3]     Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88.

[4]     Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο COM(2018) 636 τελικό/2. Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο των εκλογών COM(2018) 638 τελικό.

[5]     https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-02-12plen-2.1edpb_work_program_en.pdf

[6]     COM(2018) 237 τελικό.

[7]     Η ομάδα επικουρεί την Επιτροπή στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών αρχών, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύουν ως κατευθυντήριες γραμμές για πιθανές προσαρμογές της ισχύουσας νομοθεσίας για τις νέες τεχνολογίες, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

[8]     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai

[9]     COM(2019) 168 τελικό.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο