ΕυρωκοινοβούλιοΚοινοβουλευτικός Έλεγχος

«Η Κομισιόν θα υποβάλει πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)»

Απάντηση Επιτρόπου Γκ. Έτινγκερ σε Δημ. Παπαδημούλη για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τις καθυστερήσεις επί του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια του Αρμόδιου Επιτρόπου της για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, Γκίντερ Έτινγκερ, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τις πρόσφατες επισημάνσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, αλλά και τις συστάσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο του εν λόγω μεσοπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ.

“Στις πρόσφατες επισημάνσεις  του σχετικά με τις 51 νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά την έγκριση των προτάσεών της, που οφείλει να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2019”, τόνιζε στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης, αφήνοντας αιχμές για “τα ‘εμπόδια’ ορισμένων κρατών μελών επί της διαδικασίας”.

 Στην απάντησή του ο Επίτροπος Έτινγκερ σημειώνει πως η Κομισιόν “εξακολουθεί να επιδιώκει τον στόχο της επίτευξης πολιτικής συμφωνίας για το επόμενο ΠΔΠ το φθινόπωρο του 2019, διαδραματίζοντας παράλληλα τον ρόλο της ως έντιμου διαμεσολαβητή”.

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη σχετικά με την πρόταση του ΕΕΣ να οριστεί ως “ο κατ’ αρχήν εξωτερικός ελεγκτής όλων των οργανισμών που συγκροτούνται στην ΕΕ, αλλά και ελεγκτής επί των νομοθετικών προτάσεών της, στο πλαίσιο ενίσχυσης της δημοκρατικής λογοδοσίας”, ο Επίτροπος απαντά πως η Κομισιόν “στηρίζει το ΕΕΣ στη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο της τρέχουσας εντολής του”.

Ο Δημ. Παπαδημούλης σημείωνε σχετικά ότι “κατά τους Ευρωπαίους ελεγκτές η ίδια η Επιτροπή δεν προέβη σε διεξοδική διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων των προτάσεών της για το ΠΔΠ 2021-2027”.

Η απάντηση του Γκ. Έτινγκερ αναφέρει ότι “ορισμένα προγράμματα δεν απαιτούσαν πλήρεις εκτιμήσεις επιπτώσεων,  αλλά μπορούσαν να υποστηρίζονται από εκ των προτέρων αξιολόγηση”. Και συνεχίζει: “Η απόφαση σχετικά με το θέμα αυτό ελήφθη με βάση σειρά κριτηρίων  και οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις επιτρέπονταν εάν επρόκειτο για προγράμματα με μικρό προϋπολογισμό τα οποία παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα”.

Τέλος, στην ιδιαίτερης σημασίας ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το “πώς σκοπεύει η Κομισιόν να συμμορφωθεί με τις συστάσεις του ΕΕΣ για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, κυρίως όσον αφορά στην προτεινόμενη από την Επιτροπή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF”, η Κομισιόν διευκρινίζει πως “προτίθεται να υποβάλει πρόταση για ευρύτερο εκσυγχρονισμό του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σε μεταγενέστερο στάδιο”. “Με τον τρόπο αυτό, θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήματα της συνολικής συνοχής του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, πέραν του κανονισμού”, καταλήγει.

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Επισημάνσεις Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συμφωνία επί του ΠΔΠ 2021-2027 και τις ρυθμίσεις περί διαφθοράς

Στις πρόσφατες επισημάνσεις[1] του σχετικά με τις 51 νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά την έγκριση των προτάσεών της, που οφείλει να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2019.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  • Δεδομένου ότι το ΕΕΣ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν άμεσα σε συμφωνία για αυτόν τον μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, τι σκοπεύει να κάνει για να ξεπεράσει τα «εμπόδια» ορισμένων κρατών μελών επί της διαδικασίας;
  • Πώς αξιολογεί την πρόταση του ΕΕΣ να οριστεί ως ο κατ’ αρχήν εξωτερικός ελεγκτής όλων των οργανισμών που συγκροτούνται στην ΕΕ, αλλά και ελεγκτής επί των νομοθετικών προτάσεών της, στο πλαίσιο ενίσχυσης της δημοκρατικής λογοδοσίας, και δεδομένου ότι -κατά τους Ευρωπαίους ελεγκτές- η ίδια η Επιτροπή δεν προέβη σε διεξοδική διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων των προτάσεών της για το ΠΔΠ 2021-2027;
  • Πώς σκοπεύει να συμμορφωθεί με τις συστάσεις του ΕΕΣ για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, κυρίως όσον αφορά στην προτεινόμενη από την Επιτροπή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF;

Απάντηση του κ. Oettinger

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(29.4.2019)

  1. Την άνοιξη του 2018, η ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 παρείχε ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο διαφάνειας με στόχο να διευκολυνθεί η ταχεία διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή εξακολουθεί να επιδιώκει τον στόχο της επίτευξης πολιτικής συμφωνίας για το επόμενο ΠΔΠ το φθινόπωρο του 2019, διαδραματίζοντας παράλληλα τον ρόλο της ως έντιμου διαμεσολαβητή.
  2. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) στη συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις της ΕΕ για τη λογοδοσία και τον δημόσιο έλεγχο. Μολονότι δεν αποτελεί δικαίωμά της να λαμβάνει θέση επί θεμάτων που αφορούν άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, η Επιτροπή στηρίζει το ΕΕΣ στη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο της τρέχουσας εντολής του[2].

Όσον αφορά την παρατήρηση σχετικά με τις συνοδευτικές εκτιμήσεις επιπτώσεων, ορισμένα προγράμματα δεν απαιτούσαν πλήρεις εκτιμήσεις επιπτώσεων,  αλλά μπορούσαν να υποστηρίζονται από εκ των προτέρων αξιολόγηση. Η απόφαση σχετικά με το θέμα αυτό ελήφθη με βάση σειρά κριτηρίων[3] και οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις επιτρέπονταν εάν επρόκειτο για προγράμματα με μικρό προϋπολογισμό τα οποία παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα.

  1. Οι επισημάνσεις του ΕΕΣ σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς βασίζονται στην πρόσφατη γνώμη του[4]. Η Επιτροπή, όπως πάντα, θα παρακολουθεί τις συστάσεις του ΕΕΣ και θα ενημερώνει εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει πρόταση για ευρύτερο εκσυγχρονισμό του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σε μεταγενέστερο στάδιο[5]. Με τον τρόπο αυτό, θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήματα της συνολικής συνοχής του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, πέραν του κανονισμού.

 

[1]     https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=49317

[2]     Για παράδειγμα, η Επιτροπή, το ΕΕΣ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανανέωσαν το 2016 τη συμφωνία τους σχετικά με τη συνεργασία και τους κανόνες βάσει των οποίων το ΕΕΣ διενεργεί τους ελέγχους του.

[3]     Τα κριτήρια αυτά συνδέονταν κυρίως με το σχετικό μέγεθος του προϋπολογισμού και με τον βαθμό συνέχειας του περιεχομένου και της δομής σε σχέση με τα τρέχοντα προγράμματα.

[4]     Γνώμη αριθ. 8/2018 σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού 883/2013 σχετικά με τις έρευνες της OLAF.

[5]     Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της σχετικά με την αξιολόγηση του κανονισμού 883/2013 (COM (2017) 589 final).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο