ΕυρωκοινοβούλιοΚοινοβουλευτικός Έλεγχος

Κομισιόν: «Τα έργα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και από χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων»

Απάντηση Επιτρόπου Κανιέτε σε ερώτηση Δημ. Παπαδημούλη για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια του Αρμόδιου Επιτρόπου της για θέματα Περιβάλλοντος, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

“Επί του παρόντος, η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της για το 2020 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες κατά την υπόλοιπη περίοδο“, επισημαίνει η Κομισιόν στην απάντησή της στον Δημ. Παπαδημούλη, που βάσει των στοιχείων της Eurostat, τόνιζε ότι “τα περισσότερα κράτη-μέλη υπολείπονται των στόχων για την αξιοποίηση των ΑΠΕ ως το 2020, ενώ καταγράφεται διευρυμένη απόκλιση και σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους μεταξύ των κρατών μελών”.

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για τα “χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δώσει η Κομισιόν στα κράτη μέλη τα οποία υπολείπονται των στόχων τους όσον αφορά στην αξιοποίηση των ΑΠΕ”, ο Μ. Α. Κανιέτε απαντά ότι “τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μηχανισμούς συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη που διαθέτουν πλεονάζουσα ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές”. “Τέτοιου είδους μηχανισμοί συνεργασίας (…) περιλαμβάνουν στατιστικές μεταβιβάσεις, κοινά έργα και κοινά καθεστώτα στήριξης”.

Ο Επίτροπος συμπληρώνει πως “τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και από χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων”.

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το “με ποιες δράσεις θα ενημερώσει και θα ευαισθητοποιήσει η Κομισιόν τους πολίτες σχετικά με ζήτημα της κλιματικής αλλαγής”, ο Μ. Α. Κανιέτε παραπέμπει στον ιστότοπο της Κομισιόν, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οπτικοακουστικό υλικό της, δημοσιεύσεις, άρθρα, δελτία τύπου, ομιλίες, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις προβολής. Ακόμη, αναφέρει ότι η Κομισιόν “παρακολουθεί επίσης την κοινή γνώμη της ΕΕ μέσω ειδικού Ευρωβαρόμετρου για την κλιματική αλλαγή  και ενσωματώνει στις σημαντικές παγκόσμιες εκστρατείες επικοινωνίας της την αντίστοιχη κλιματική προοπτική”.

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Κλιματική αλλαγή και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως βασική της προτεραιότητα την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την  αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής[1]. Στόχος είναι η τουλάχιστον κατά 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020, και 40% μέχρι το 2030. Η ΕΕ επιδιώκει ακόμη ευρύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατά 25% μέχρι το 2030.  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat[2], τα περισσότερα κράτη μέλη υπολείπονται των στόχων για την αξιοποίηση των ΑΠΕ ως το 2020, ενώ καταγράφεται διευρυμένη απόκλιση και σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους μεταξύ των κρατών μελών.

Η Συμφωνία των Παρισίων, ως η σημαντικότερη διεθνής συμφωνία για το κλίμα, στοχεύει στη διατήρηση της θερμοκρασίας του πλανήτη «αρκετά κάτω» από τους 2°C και σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα δώσει κίνητρα στα κράτη μέλη τα οποία υπολείπονται των στόχων τους όσον αφορά στην αξιοποίηση των ΑΠΕ;
  2. Με ποιες δράσεις θα ενημερώσει και θα ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με ζήτημα της κλιματικής αλλαγής;

Απάντηση του κ. Arias Cañete

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(25.4.2019)

  1. Επί του παρόντος, η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της για το 2020 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες κατά την υπόλοιπη περίοδο. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μηχανισμούς συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη που διαθέτουν πλεονάζουσα ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Τέτοιου είδους μηχανισμοί συνεργασίας προβλέπονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ και στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 και περιλαμβάνουν στατιστικές μεταβιβάσεις, κοινά έργα και κοινά καθεστώτα στήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συνεργάζεται ήδη στενά με τα κράτη μέλη για να διευκολύνει την επίτευξη των στόχων τους για το 2020, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών συνεργασίας. Επιπλέον, τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και από χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων[3].
  2. Η Επιτροπή διαθέτει διάφορους διαύλους για την παροχή πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, όπως ο ιστότοπός της[4], τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης[5], οπτικοακουστικό υλικό[6], δημοσιεύσεις[7], άρθρα, δελτία τύπου, ομιλίες, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις προβολής. Παρακολουθεί επίσης την κοινή γνώμη της ΕΕ μέσω ειδικού Ευρωβαρόμετρου για την κλιματική αλλαγή[8] και ενσωματώνει στις σημαντικές παγκόσμιες εκστρατείες επικοινωνίας της την αντίστοιχη κλιματική προοπτική.

[1]     βλ. την τελευταία έρευνα του ΕΚ για λογαριασμό της Επιτροπής Περιβάλλοντος (ENVI) – Ιανουάριος 2019 – «European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050»

[2]  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_energy_from_renewable_sources_2017_infograph.png

[3]     Έχουν προταθεί περαιτέρω μέσα για τη στήριξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά την περίοδο μετά το 2020, όπως ο μελλοντικός μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» [δηλ. το σκέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 2018/0228 (COD)], καθώς και ο ενωσιακός μηχανισμός χρηματοδότησης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στο πλαίσιο του κανονισμού για τη διακυβέρνηση, (ΕΕ) 2018/1999.

[4]     Directorate-General Climate Action website: https://ec.europa.eu/clima/index_en

[5]     Social media platforms: Twitter (https://twitter.com/EUClimateAction), Facebook (https://www.facebook.com/EUClimateAction/), Instagram (https://www.instagram.com/ourplanet_eu/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCIktWSSCh5mLFKNHCHHDEiw)

[6]     Audiovisual library ‘3. Energy Union and Climate’ https://audiovisual.ec.europa.eu/en/album/M-000828

[7]     https://ec.europa.eu/clima/citizens/publications_en

[8]     https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο