ΕυρωκοινοβούλιοΚοινοβουλευτικός ΈλεγχοςΣυναντήσεις

“Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της πλήρους κάλυψης των σχολικών τελών για τα μέλη του προσωπικού που έχουν παιδιά με αναπηρίες που παρακολουθούν ειδικό σχολείο”

Απάντηση Γ. Έτινγκερ σε Eπιστολή του Δ. Παπαδημούλη για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Απάντηση έδωσε ο Επίτροπος της Κομισιόν για τον Προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, Γκίντερ Έτινγκερ, στην Επιστολή του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με μια σειρά από ζητήματα που τέθηκαν σε συνάντηση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Ο Δημ. Παπαδημούλης, με την ιδιότητα του Προέδρου της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου του Προεδρείου του Ευρωκοινοβουλίου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα και με αφορμή συνάντηση που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, με εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Σχολείων και ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με τη συµµετοχική εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, έθεσε γραπτώς στον Επίτροπο Έτινγκερ μια σειρά από ζητήματα και προβληματισμούς που προέκυψαν από τη συνάντηση.

Στην επιστολή του ο Δημ. Παπαδημούλης εστιάζει -μεταξύ άλλων- στην έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού για την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ζητά να ενημερωθεί για τα βήματα που η Επιτροπή σκέπτεται να λάβει ή να προτείνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Επίσης αναφέρει πως μολονότι “όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες μάθησης, είναι επίσης σημαντικό να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες επίτευξης. Για το λόγο αυτό, τα ευρωπαϊκά σχολεία πρέπει να ενθαρρυνθούν να επεκτείνουν τα προγράμματα μάθησης που προσφέρουν πέρα από το ευρωπαϊκό απολυτήριο, προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους μαθητές για περαιτέρω κατάλληλη εκπαίδευση ή απασχόληση”.

Τέλος ο Δημ. Παπαδημούλης σημειώνει πως η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου και ο ίδιος προσωπικά, δεσμεύονται να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε ένα τόσο ευαίσθητο και σημαντικό ζήτημα.

Στην απάντησή του ο Γ. Έτινγκερ αναφέρει πως «η αναθεωρημένη εφαρμογή της πολιτικής του 2013 για την παροχή στήριξης στην εκπαίδευση υποβλήθηκε σε αξιολόγηση από μια ομάδα εθνικών επιθεωρητών των ευρωπαϊκών σχολείων. Παράλληλα, η ομάδα εργασίας που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των συστάσεων της UNCRPD επεξεργάστηκε τη δική της έκθεση σχετικά με το θέμα της συμμετοχικής εκπαίδευσης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία». Τα ευρήματα και οι συστάσεις των δύο εκθέσεων είναι παρόμοια αναφέρει ο Επίτροπος Έτινγκερ και υπογραμμίζουν μεταξύ άλλων ζητημάτων την ανάγκη ενίσχυσης των ευκαιριών κατάρτισης όσον αφορά τη συµµετοχική εκπαίδευση για το διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό.

Ο Επίτροπος Έτινγκερ συνεχίζει αναφέροντας πως “και οι δύο εκθέσεις υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο των Διοικητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων κατά τη συνεδρίασή τους στις αρχές Δεκεμβρίου. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, θα υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο, τον Απρίλιο του 2019, ένα ενιαίο σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες, χρονοδιάγραμμα και δημοσιονομικές επιπτώσεις”.

Επίσης σημειώνει πως ο προϋπολογισμός για την εκπαιδευτική υποστήριξη στα Ευρωπαϊκά Σχολεία αυξήθηκε από 8,1 εκατομμύρια ευρώ το 2014 σε 11,1 εκατομμύρια το 2018 και 13,2 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Τέλος, αναφέρει εκ μέρους της Κομισιόν ότι «η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της πλήρους κάλυψης των σχολικών τελών για τα μέλη του προσωπικού που έχουν παιδιά με αναπηρίες που παρακολουθούν ειδικό σχολείο».

Αναλυτικά η επιστολή και η απάντηση:

Αγαπητέ κύριε Έτινγκερ,

Σας γράφω με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου του Προεδρείου του Ευρωκοινοβουλίου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα, με αφορμή συνάντηση που διοργανώσαμε στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 με εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Σχολείων και ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με τη συµµετοχική εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες.

Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου θεωρεί ότι η ενσωμάτωση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, θετικού και παραγωγικού χώρου εργασίας. Επιπλέον, η ενσωμάτωση αυτή αναπτύσσεται πλήρως μόνο στο βαθμό που εφαρμόζεται σε όλες τις πτυχές της επαγγελματικής ζωής των μελών του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των παιδιών τους.

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ίδρυσαν ομάδα εργασίας για την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες: “Η Επιτροπή συνιστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε όλοι οι μαθητές με αναπηρίες να λάβουν τις διευκολύνσεις που χρειάζονται για να απολαύσουν το δικαίωμά τους στην ποιότητα της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς στα ευρωπαϊκά σχολεία. Συνιστά επίσης στα ευρωπαϊκά σχολεία να εφαρμόσουν μια πολιτική μη απόρριψης για λόγους αναπηρίας και να εξασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη και ποιοτική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές με αναπηρίες “.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας συνάντησης προέκυψαν διάφορα συστημικά ζητήματα, όπως μεταξύ άλλων:

  • Υπάρχει έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού για την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Ενώ όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες μάθησης, είναι επίσης σημαντικό να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες επίτευξης. Για το λόγο αυτό, τα ευρωπαϊκά σχολεία πρέπει να ενθαρρυνθούν να επεκτείνουν τα προγράμματα μάθησης που προσφέρουν πέρα ​​από το ευρωπαϊκό απολυτήριο, προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους μαθητές για περαιτέρω κατάλληλη εκπαίδευση ή απασχόληση.

Το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να εξασφαλίσει πως το προσωπικό της ΕΕ με παιδιά με αναπηρίες θα μπορεί να επωφεληθεί από μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ενημερωθώ για τα βήματα που η Επιτροπή σκέπτεται να λάβει ή να προτείνει προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε τα θεσμικά μας όργανα να μπορέσουν να εργαστούν από κοινού για να εξασφαλίσουν την πλήρη ένταξη των ευρωπαϊκών σχολείων. Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα και εγώ προσωπικά, δεσμευόμαστε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την κατάσταση σε ένα τόσο ευαίσθητο και σημαντικό ζήτημα.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Παπαδημούλης

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα

 

 Απάντηση του Επίτροπου Γ. Έτινγκερ

(04.01.2019)

Αγαπητέ Αντιπρόεδρε,

Αγαπητέ κύριε Παπαδημούλη,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας με αριθμό D 202332 στις 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη συµµετοχική εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες στα ευρωπαϊκά σχολεία.

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ανέπτυξαν μια ολοκληρωμένη πολιτική για την παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης. Από την αναθεώρησή της το 2013, η πολιτική δεν βασίζεται πλέον στην αναπηρία, αλλά είναι προσανατολισμένη στην κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών. Η εκπαιδευτική υποστήριξη οργανώνεται σε τρία επίπεδα: γενική, ήπια και εντατική. Η τελευταία προβλέπεται για παιδιά που παρουσιάζουν εκπαιδευτικές ανάγκες που μπορεί να προέρχονται από διάφορες αναπηρίες. Όλοι οι μαθητές που λαμβάνουν εντατική στήριξη διαθέτουν ένα ατομικό σχέδιο μάθησης και ένα φάσμα μέτρων που τίθενται στη διάθεσή τους, ανάλογα με την προσωπική τους κατάσταση. Στο σχολικό έτος 2016-2017, 1017 μαθητές ακολούθησαν εντατικά προγράμματα υποστήριξης (3,86% του συνόλου των μαθητών στα ευρωπαϊκά σχολεία). 104 μαθητές που χρειάζονταν ειδικές ρυθμίσεις έλαβαν τις εξετάσεις Baccalaureate το 2017 (από τους 1993 υποψηφίους) με ποσοστό επιτυχίας 96%.

Σημειώστε ότι ο προϋπολογισμός για την εκπαιδευτική υποστήριξη στα Ευρωπαϊκά Σχολεία αυξήθηκε από 8,1 εκατομμύρια ευρώ το 2014 σε 11,1 εκατομμύρια το 2018 και 13,2 εκατομμύρια ευρώ το 2019 (σχέδιο προϋπολογισμού).

Πρόσφατα, η εφαρμογή της πολιτικής για την παροχή στήριξης στην εκπαίδευση υποβλήθηκε σε αξιολόγηση από μια ομάδα εθνικών επιθεωρητών των ευρωπαϊκών σχολείων. Παράλληλα, η ομάδα εργασίας που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των συστάσεων της UNCRPD επεξεργάστηκε τη δική της έκθεση σχετικά με το θέμα της συμμετοχικής εκπαίδευσης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Τα ευρήματα και οι συστάσεις των δύο εκθέσεων είναι πολύ παρόμοιες. Υπογραμμίζουν κυρίως την ανάγκη ενίσχυσης των ευκαιριών κατάρτισης όσον αφορά τη συµµετοχική εκπαίδευση για το διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό. Υπογραμμίζουν την ανάγκη να επιδιωχθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα υπάρχοντα προγράμματα μάθησης και να εκπονηθούν πρόσθετα πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη για τα παιδιά με αναπηρίες που ζητούν εναλλακτικά προγράμματα σπουδών. Τέλος, και οι δύο εκθέσεις συμβάλλουν στην ενίσχυση του εσωτερικού συντονισμού της παροχής εκπαιδευτικής υποστήριξης μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών σχολείων, καθώς και στη στενή συνεργασία με τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα για τον εντοπισμό και την παροχή των καλύτερων δυνατών εκπαιδευτικών οδών για τα παιδιά με αναπηρίες.

Και οι δύο εκθέσεις υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο των Διοικητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων κατά τη συνεδρίασή τους στις αρχές Δεκεμβρίου. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, θα υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο, τον Απρίλιο του 2019, ένα ενιαίο σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες, χρονοδιάγραμμα και δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Ενδεχομένως να γνωρίζετε ότι στις 4 Δεκεμβρίου 2018 το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και το Human Rights Watch δημοσίευσαν κοινή έκθεση σχετικά με τα εμπόδια για τα παιδιά με αναπηρίες στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Σύστημα. Τα συμπεράσματά τους και οι συστάσεις τους είναι παρόμοια με αυτά των δύο προαναφερόμενων εκθέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από το ρόλο που διαδραματίζει στα όργανα λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Σχολείου, η Επιτροπή διαθέτει δύο τρόπους επιστροφής των εξόδων που συνδέονται με τις αναπηρίες.

Τα ιατρικά έξοδα καλύπτονται από το κοινό πρόγραμμα ασφάλισης ασθενείας, ενώ τα μη ιατρικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής των μαθητών σε ειδικά σχολεία) υποστηρίζονται από συμπληρωματική ενίσχυση για άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με το άρθρο 76 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Οι ισχύουσες διοργανικές κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέλη του προσωπικού πρέπει να καλύπτουν ένα ορισμένο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών για μη ιατρικές ανάγκες.

Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της πλήρους κάλυψης των σχολικών τελών για τα μέλη του προσωπικού που έχουν παιδιά με αναπηρίες που παρακολουθούν ειδικό σχολείο. Θα αρχίσει ανταλλαγή απόψεων με όλα τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα για την αναθεώρηση των ισχυουσών διατάξεων. Ευελπιστώ στην υποστήριξή σας σε αυτό το θέμα.

Σημειώνω τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να διασφαλίσει ότι τα παιδιά με αναπηρίες του προσωπικού της ΕΕ μπορούν να επωφεληθούν από τη συµµετοχική εκπαίδευση και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή συμμερίζεται αυτή τη δέσμευση.

Με εκτίμηση.

Letter D Papadimoulis_Oettinger EU Schools 2018

Reply letter Oettinger to MEP Papadimoulis s-6646147

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο