Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση Παπαδημούλη για την τοποθέτηση 52 Γενικών και Ειδικών Γραμματέων από την κυβέρνηση της ΝΔ: «Η Κομισιόν τάσσεται υπέρ της διασφάλισης της αποκομματικοποίησης των διοικητικών διορισμών και των διαδικασιών επιλογής με αξιοκρατικά κριτήρια»

«Η συνοχή του νόμου 4622/2019 για το επιτελικό κράτος, θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της επόμενης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας»

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια του Αρμόδιου Επιτρόπου της Οικονομικών, Νομισματικών Υποθέσεων και Φορολογίας, Πιερ Μοσκοβισί, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την τοποθέτηση 52 Γενικών και Ειδικών Γραμματέων από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε παράβαση των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας, και συγκεκριμένα του νόμου 4369/2016.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Μοσκοβισί παραδέχεται -σε συνέχεια και της σχετικής αναφοράς του Δημ. Παπαδημούλη- ότι “η μεταρρύθμιση του διορισμού διοικητικών στελεχών στη δημόσια διοίκηση(με τον ν. 4369/2016), η οποία συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του πρόσφατου προγράμματος στήριξης της σταθερότητας της Ελλάδας, αποσκοπεί στη στήριξη της αποκομματικοποίησης και της επιχειρησιακής συνέχειας“. Μάλιστα, επισημαίνει ότι “όπως πάντα, η Επιτροπή, σε όλες τις συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές, θα εξακολουθήσει να στηρίζει και να τάσσεται υπέρ της διασφάλισης της αποκομματικοποίησης των διοικητικών διορισμών και των διαδικασιών επιλογής που βασίζονται σε αξιοκρατικά κριτήρια“.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε υπενθυμίσει στην ερώτησή του ότι η ίδια η Κομισιόν “στην τελευταία Έκθεση Συμμόρφωσης της Ελλάδας με το πρόγραμμα προσαρμογής του ESM (Ιούνιος 2018), επεσήμανε ότι ο νόμος 4369/2016 -που διέπει τη διαδικασία επιλογής Γενικών και Ειδικών Γραμματέων- συνιστά εγγύηση για την αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης”.

Ο Δημ. Παπαδημούλης ζητούσε να μάθει πώς κρίνει η Κομισιόν τις τοποθετήσεις εκ μέρους της ΝΔ, βάσει των ανωτέρω, και «παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, βάσει του ισχύοντος νόμου, και επτά χιλιάδες αιτήσεις αξιολογούνται από το ανεξάρτητο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων, που έχει συσταθεί».

Ο Π. Μοσκοβισί απαντά ότι η Κομισιόν έχει λάβει γνώση της ενέργειας στην οποία προέβη η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη. Συνεχίζει, λέγοντας σχετικά ότι “η συνοχή του εν λόγω ψηφισθέντος νόμου (σ.σ. από τη Ν.Δ.-4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης») με τους στόχους της αποκομματικοποίησης και της επιχειρησιακής συνέχειας της δημόσιας διοίκησης θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της επόμενης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας“. “Όπως και σε προηγούμενες εκθέσεις, θα πραγματοποιηθεί συνολική αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί ως προς τις ειδικές δεσμεύσεις της Ελλάδας και άλλους τομείς μεταρρύθμισης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης”, συμπληρώνει.

Ο Επίτροπος αναφέρει, πάντως, στο πλαίσιο της απάντησής του ότι κατά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης που είχε συμφωνηθεί “προέκυψαν πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Διοικητικών Γραμματέων”, ωστόσο υπογραμμίζει πως “η διαδικασία για τις άλλες θέσεις προχώρησε πολύ πιο ομαλά, δεδομένου ότι διορίστηκαν όλοι οι Γενικοί Διευθυντές (90 θέσεις) και καλύφθηκε σχεδόν το ήμισυ όλων των θέσεων Διευθυντών (συνολικά 390 θέσεις)”.

 

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα:       Διορισμοί Γενικών Γραμματέων

Στην τελευταία Έκθεση Συμμόρφωσης της Ελλάδας με το πρόγραμμα προσαρμογής του ESM (Ιούνιος 2018), η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο νόμος 4369/2016 -που διέπει τη διαδικασία επιλογής Γενικών και Ειδικών Γραμματέων- συνιστά εγγύηση για την αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, βάσει του ισχύοντος νόμου, και επτά χιλιάδες αιτήσεις αξιολογούνται από το ανεξάρτητο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων, που έχει συσταθεί, η νέα Ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε την τοποθέτηση 52 Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, παραβιάζοντας ευθέως τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, και συγκεκριμένα του νόμου 4369/2016.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1)        Θεωρεί ότι η ανακοίνωση 52 ονομάτων Γενικών και Ειδικών Γραμματέων στην οποία προέβη η νέα Ελληνική Κυβέρνηση, αγνοώντας την εν εξελίξει διαδικασία σε εφαρμογή του νόμου, συμβαδίζει με τον στόχο της αξιοκρατίας στη δημόσια διοίκηση;

2)        Πώς αξιολογεί και πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει την παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, που αποσκοπεί στην αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και την ενίσχυση της αξιοκρατίας;

 

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η μεταρρύθμιση του διορισμού διοικητικών στελεχών στη δημόσια διοίκηση, η οποία συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του πρόσφατου προγράμματος στήριξης της σταθερότητας της Ελλάδας, αποσκοπεί στη στήριξη της αποκομματικοποίησης και της επιχειρησιακής συνέχειας. Κατά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης προέκυψαν πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Διοικητικών Γραμματέων, ενώ η διαδικασία για τις άλλες θέσεις προχώρησε πολύ πιο ομαλά, δεδομένου ότι διορίστηκαν όλοι οι Γενικοί Διευθυντές (90 θέσεις) και καλύφθηκε σχεδόν το ήμισυ όλων των θέσεων Διευθυντών (συνολικά 390 θέσεις).

Λόγω των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ολοκληρώθηκε η ανεξάρτητη αξιολόγηση της διαδικασίας που είχε συμφωνηθεί και προσδιορίστηκαν ορισμένοι τομείς που χρήζουν βελτίωσης, μεταξύ των οποίων και πιθανές προσαρμογές του νόμου 4369/2016.

Η Επιτροπή έλαβε γνώση του νόμου 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», που ψηφίστηκε πρόσφατα, στον οποίο ορίζονται η διαδικασία επιλογής και η θητεία των αποκαλούμενων μόνιμων γραμματέων («Υπηρεσιακών Γραμματέων»), καθώς και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων.

Η συνοχή του εν λόγω ψηφισθέντος νόμου με τους στόχους της αποκομματικοποίησης και της επιχειρησιακής συνέχειας της δημόσιας διοίκησης θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της επόμενης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας. Όπως και σε προηγούμενες εκθέσεις, θα πραγματοποιηθεί συνολική αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί ως προς τις ειδικές δεσμεύσεις της Ελλάδας και άλλους τομείς μεταρρύθμισης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Όπως πάντα, η Επιτροπή, σε όλες τις συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές, θα εξακολουθήσει να στηρίζει και να τάσσεται υπέρ της διασφάλισης της αποκομματικοποίησης των διοικητικών διορισμών και των διαδικασιών επιλογής που βασίζονται σε αξιοκρατικά κριτήρια.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο