Ευρωκοινοβούλιο

Απάντηση Μοσκοβισί για τη φοροδιαφυγή γερμανικών εταιρειών αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Απίστευτη αδιαφορία επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), αναφορικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης πολυεθνικών εταιρειών, όπως των γερμανικών εταιρειών αυτοκινήτων που απέφευγαν την καταβολή φόρων εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα, μέσω υποτιμολογήσεων εισαγόμενων αυτοκινήτων. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσων, Πιέρ Μοσκοβισί, στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του επαναφέρει το θέμα της συστηματικής φοροδιαφυγής γερμανικών εταιρειών αυτοκινήτων στην Ελλάδα και με νέα του ερώτηση ζητά από την Κομισιόν ενημέρωση σχετικά με την«ύπαρξη συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά εισαγωγών αυτοκινήτων λόγω της συγκεκριμένης παράνομης πρακτικής των γερμανικών ή άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών».

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού μνημονεύει απάντηση του Πιέρ Μοσκοβισί σε παλαιότερη ερώτησή του, στην οποία ο Επίτροπος τονίζει ότι «επί του παρόντος η OLAF δεν διαθέτει επαρκή ειδικά ερευνητικά μέσα (π.χ. πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς), ώστε να διεξάγει αποτελεσματικά τις έρευνες σχετικά με την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ», ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν «διαθέτει, επιτέλους, τα επαρκή ειδικά ερευνητικά μέσα, ώστε να διεξάγει αποτελεσματικά τις έρευνες σχετικά με την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ».

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, αφού παραδέχεται ότι «κατά τεκμήριο η φορολογική απάτη πλήττει τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τις συνεπείς στις οικείες υποχρεώσεις επιχειρήσεις», απαντάει στο ερώτημα του Δημήτρη Παπαδημούλη σχετικά με τα «ειδικά ερευνητικά μέσα» της OLAF, αναφέροντας και πάλι ότι: «Για τη διερεύνηση κρουσμάτων απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Ωστόσο, η OLAF δε διαθέτει σήμερα επαρκή ειδικά ερευνητικά μέσα (π.χ. πρόσβαση σε αποσπάσματα τραπεζικών λογαριασμών,) ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σχετικές με την απάτη έρευνες όσον αφορά τον ΦΠΑ».

Καταλήγοντας στην απάντησή του ο Επίτροπος Μοσκοβισί, ενημερώνει τον Έλληνα ευρωβουλευτή ότι οι απάτες εταιρειών αυτοκινήτων, μέσω υποτιμολογήσεων εισαγωγών, είναι ένα «γνωστό φαινόμενο που αφορά όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ», καθώς επίσης, ότι «οι φορολογικές διοικητικές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ δημιούργησαν το δίκτυο EUROFISC, το οποίο επιτρέπει την πολυμερή ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη της απάτης όσον αφορά τον ΦΠΑ».

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005753/2015 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Έλεγχοι για φοροδιαφυγή γερμανικών εταιρειών.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, γερμανικές εταιρείες αυτοκινήτων (BMW, Mercedes) φοροδιαφεύγουν συστηματικά στην Ελλάδα, μέσω της υποτιμολόγησης των εισαγόμενων πολυτελών αυτοκινήτων και της συνεπαγόμενης αποφυγής καταβολής των ανάλογων φόρων, μεταξύ των οποίων και ο ΦΠΑ, που αποτελεί έσοδο για την ΕΕ. Από τις σχετικές έρευνες των φορολογικών αρχών, εκτιμάται ότι τα πρόστιμα, για δύο μόνο γερμανικές εταιρείες, θα φτάσουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Σε ερώτησή μου (Ε-6613/2014) σχετικά με πιθανή εμπλοκή της OLAF στη διερεύνηση του παραπάνω σκανδάλου, η Επιτροπή μού απάντησε ότι «επί του παρόντος η OLAF δεν διαθέτει επαρκή ειδικά ερευνητικά μέσα (π.χ. πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς), ώστε να διεξάγει αποτελεσματικά τις έρευνες σχετικά με την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ».

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Έχει διερευνήσει στην Ελλάδα την ύπαρξη συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά εισαγωγών αυτοκινήτων λόγω της συγκεκριμένης παράνομης πρακτικής των γερμανικών ή άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών;

– Σκοπεύει, σύμφωνα με τις εξουσίες που διαθέτει, να προβεί σε συγκεκριμένες συστάσεις προς τη Γερμανία, ώστε να δημιουργηθεί ένα θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο, που να αποτρέπει τις γερμανικές πολυεθνικές εταιρείες από τις συνήθεις παράνομες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες;

– Διαθέτει, επιτέλους, τα «επαρκή ειδικά ερευνητικά μέσα, ώστε να διεξάγει αποτελεσματικά τις έρευνες σχετικά με την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ»;

EL E-005753/2015

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής

(24.6.2015)

Κατά τεκμήριο, η φορολογική απάτη πλήττει τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τις συνεπείς στις οικείες υποχρεώσεις επιχειρήσεις. Οι φοροφυγάδες αποκομίζουν κέρδος από την αποφυγή καταβολής του φόρου, προκειμένου να πωλούν τα προϊόντα τους σε τιμή χαμηλότερη από την αγοραία τιμή. Η ευθύνη των ερευνών, όσον αφορά τις σχετικές με τον ΦΠΑ απάτες βαρύνει πρωτίστως τις εθνικές διοικητικές αρχές. Για τη διερεύνηση κρουσμάτων απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Ωστόσο, η OLAF δε διαθέτει σήμερα επαρκή ειδικά ερευνητικά μέσα (π.χ. πρόσβαση σε αποσπάσματα τραπεζικών λογαριασμών), ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σχετικές με την απάτη έρευνες, όσον αφορά τον ΦΠΑ.

Η απάτη στην οποία αναφέρεστε στην ερώτησή σας είναι γνωστό φαινόμενο που αφορά όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι φορολογικές διοικητικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ δημιούργησαν το δίκτυο EUROFISC, το οποίο επιτρέπει την πολυμερή ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη της απάτης, όσον αφορά τον ΦΠΑ. Ειδικότερα, ένας από τους τομείς εργασίας του Eurofisc είναι αφιερωμένος στην καταπολέμηση της ενδοκοινοτικής απάτης όσον αφορά τον ΦΠΑ και ειδικότερα στους τομείς της αυτοκίνησης και των άλλων μεταφορικών μέσων. Απότοκος των δραστηριοτήτων της Eurofisc είναι η υποβολή ετήσιας έκθεσης στο πλαίσιο της SCAC (Μόνιμη Επιτροπή Διοικητικής Συνεργασίας).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο