Ευρωκοινοβούλιο
0

Απάντηση Κομισιόν για την αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων στην ΕΕ: «Χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα που ενισχύουν την ισότητα ευκαιριών»

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της Αρμόδιας Επιτρόπου της για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, Μαριάν Τίσεν, στην…